SAF – HOME

De Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland werken vanaf 2005 samen in de afvalwaterketen.

Er zijn in het verleden al successen met elkaar gehaald en gevierd. In 2012 is met de Regionale Bestuursovereenkomst een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de samenwerking in de regio.

Gemeenten en waterschap zijn er van overtuigd dat verdere samenwerking nodig en nuttig is. In onze visie is samenwerken de norm. We zijn er van doordrongen dat dit juist in Flevoland, met een eenvoudige bestuurlijke indeling met slechts zes gemeenten, goed mogelijk moet zijn. “Als het ergens kan is het in Flevoland”. Deze regio loopt voorop qua techniek (bijvoorbeeld veel verbeterd gescheiden stelsels en moderne zuiveringsinstallaties) en dat willen we ook in de toekomst zo houden.

Vandaar dat we willen investeren op innovatie. Daarbij zijn de volgende speerpunten benoemd:
• Maximaal terug winnen van energie;
• Van afval naar grondstof;
• Innovatie- / kennisplatform;
• Riolering van de toekomst;
• Slim specialiseren.

De intensivering van de samenwerking geven de gemeenten en het waterschap vorm in een netwerkorganisatie, met behoud van de huidige organisaties en verantwoordelijkheden.

2017-03-22 Sneak preview Waterplan Almere

Het Waterplan Almere 2017-2022 is afgerond, met dank aan uw inbreng en die van vele betrokkenen tijdens o.a. de Waterweek in het WTC en het Waterstadsdebat in de Vossenburcht. Op donderdag 23 maart a.s. leggen we het plan voor aan de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (’s middags) en de gemeenteraad van Almere (’s avonds). …

Meer lezen

2016-12-14 Workshop Innovatie Afvalwater

Kansen voor duurzaamheid en innovatie kans voor profilering & ontwikkeling nieuw economisch cluster natuurlijk moment (vervangingsopgave) Welke uitdagingen liggen er? Onderwerpen van dit moment cq trends: Circulair-grondstoffen Duurzaamheid (wat is dat?) Kosten RO ontwikkelingen Schaalniveaus Oud vs nieuw Trits: Minder afvalwater (drinkwater?) Afvalwaterstroom scheiden Verwaarden van afval Hoe verloopt innovatie nu? Wat vinden we daarvan? Kan …

Meer lezen