2017-03-22 Sneak preview Waterplan Almere

2017-03-22 Sneak preview Waterplan Almere

Categorie : Beheer

Het Waterplan Almere 2017-2022 is afgerond, met dank aan uw inbreng en die van vele betrokkenen tijdens o.a. de Waterweek in het WTC en het Waterstadsdebat in de Vossenburcht. Op donderdag 23 maart a.s. leggen we het plan voor aan de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (’s middags) en de gemeenteraad van Almere (’s avonds).
Graag nodigen wij u uit voor de “sneak preview” van het Waterplan op woensdag 22 maart 2017, Wereldwaterdag, in de architectuurstudio van het KAF Theater (Esplanade 10, Almere). Het programma is als volgt:
17:30 – Welkom
Jaap Meindersma (directeur Stadsbeheer Gemeente Almere) en Bert Rietman (directeur Waterschap Zuiderzeeland) heten u welkom.

17:40 – “Stad van het zuiverste water”
Arjo Hof (gemeente Almere) en Jikke Balkema (Waterschap Zuiderzeeland) vertellen over het waterplan Almere 2017 – 2022: wat zijn de doelstellingen, resultaten en acties voor de “Stad van het zuiverste water”?

18:00 – Uitgelicht
Waar gaan we concreet mee aan de slag? Partners aan het woord.

18:20 – Wat vindt u belangrijk?
Gelegenheid om zelf inbreng te leveren voor concrete acties het komende jaar.

18:30 – Afsluiting
Blijft u nog even napraten? Wij zorgen voor soep met broodjes.

We zien u graag op 22 maart!
Aanmelden kan via deze link. Meer informatie over het Waterplan komt beschikbaar op www.almere.nl/water en www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/almere/.
Naast deze informele bespreking, kunt u ook aanwezig zijn bij de politieke behandeling door waterschap en gemeente op 23 maart a.s..