Innovatie

thumbnail of Visiebrochure Routekaart afvalwaterketen

Routekaart Afvalwaterketen

De VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben de Routekaart Afvalwaterketen 2030 opgesteld. In dit visiedocument zijn ontwikkelrichtingen opgenomen hoe gemeenten en waterschappen een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de afvalwaterketen en de samenleving in de periode tot 2030. Visiebrochure Routekaart afvalwaterketen

Innovatieprogramma

Algemene Principes van Innovatie De volgende principes zijn vastgesteld. We beschouwen afvalwater als een grondstof We laten ons niet (zonder meer) beperken door bestaande regelgeving; We zijn Koploper / Pionier (op de onderwerpen die we kiezen); We doen de goede dingen goed; We redeneren toekomstgericht en –bestendig. Criteria voor keuze van Innovatie projecten De criteria …

Inspiratie

Inspiratie Voorbeelden