Innovatieprogramma

Algemene Principes van Innovatie

De volgende principes zijn vastgesteld.

  • We beschouwen afvalwater als een grondstof
  • We laten ons niet (zonder meer) beperken door bestaande regelgeving;
  • We zijn Koploper / Pionier (op de onderwerpen die we kiezen);
  • We doen de goede dingen goed;
  • We redeneren toekomstgericht en –bestendig.

Criteria voor keuze van Innovatie projecten

De criteria zijn meer richtinggevend dan harde criteria. Misschien is het criterium “Goed onderbuikgevoel wel de belangrijkste.

 Is het nieuw voor Flevoland?
 Is er een logische trekker / eigenaar aanwezig?
 Draagt het bij aan de thema-doelen?
 Draagt het bij aan (eigen of andermans) organisatie-doelen?
 Staat tijd/geld in juiste verhouding tot mogelijk resultaat?
 Goed onderbuikgevoel van het Dream/Innovatie-team?
 Niet elk teamlid hoeft in te stemmen (‘Wat heb ik daar aan?’ is geen argument voor niet bijdragen)
 Het mag misgaan (100% zekerheid bestaat niet bij innovatie)
 Willen markt- / kennis-partijen meedoen?