Routekaart Afvalwaterketen

thumbnail of Visiebrochure Routekaart afvalwaterketen

De VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben de Routekaart Afvalwaterketen 2030 opgesteld. In dit visiedocument zijn ontwikkelrichtingen opgenomen hoe gemeenten en waterschappen een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de afvalwaterketen en de samenleving in de periode tot 2030.


Visiebrochure Routekaart afvalwaterketen

Visiebrochure Routekaart afvalwaterketen