Doelstellingen

Belang van samenwerking is vermindering kwetsbaarheid en verhoging efficiëntie

De afgelopen jaren zijn er verschillende bestuurlijke waterafspraken tot stand gekomen tussen overheden om doeltreffend in het waterbeheer te kunnen optreden. Voor de Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland zit de grootste urgentie voor verdergaande samenwerking op de volgende aspecten:

Kwetsbaarheid van de organisaties (op werkterreinen waar lokale kennis belangrijk is)
Behoud goede mensen (voldoende werk, voldoende uitdaging)
Verhoging efficiëntie cq. kostenreductie, door:
werk met werk maken
kennisontwikkeling, –deling en innovatie
Verhoging kwaliteit dienstverlening – voorkomen tunnelvisie

thumbnail of 2013-03 Bestuurlijke samenvatting Samenwerkingscase
DOWNLOAD BESTAND
2013-03 Bestuurlijke samenvatting Samenwerkingscase