Samenwerking

thumbnail of ROAF 2012

Regionale Bestuursovereenkomsten (2008 en 2012)

Op 20 augustus 2008 hebben de Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland het Regionaal Bestuursakkoord Waterketen ondertekend. Dit akkoord vormt het kader voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Vitens en de Provincie Flevoland hebben een side letter ondertekend, waarin zij aangeven de samenwerking te steunen.

ROAF 2012

Bestuursovereenkomst van 2008 en 2012

ROAF 2008
DOWNLOAD BESTAND
ROAF 2012
DOWNLOAD BESTAND