Maatregelen

thumbnail of 2013-11-28 Regiorapport Afvalwaterketen Flevoland

BAW monitoring (Afvalwater)

BAW monitor De BAW monitor van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richt zich op het in beeld brengen van de realisatie van de afspraken uit het bestuursakkoord water gericht op de 3 K’s. doelstellingen op het gebied van kosten (besparing), kwaliteit (basiskwaliteit, inzicht in functioneren en risico’s) kwetsbaarheid …

thumbnail of Maatregelenprogramma 2014-2020 SAF

Maatregelprogramma

Samenwerken is de norm De Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland hebben de intentie om de samenwerking in de afvalwaterketen, die zijn oorsprong vond in 2005,een verdiepingsslag te geven. Er zijn in het verleden al successen met elkaar gehaald en gevierd. In 2012 is met het Regionale Bestuursovereenkomst 2012 (ROAF 2012) een belangrijke stap gezet in …