BAW monitoring (Afvalwater)

thumbnail of 2013-11-28 Regiorapport Afvalwaterketen Flevoland

BAW monitor

De BAW monitor van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richt zich op het in beeld brengen van de realisatie van de afspraken uit het bestuursakkoord water gericht op de 3 K’s.

  • doelstellingen op het gebied van kosten (besparing),
  • kwaliteit (basiskwaliteit, inzicht in functioneren en risico’s)
  • kwetsbaarheid (werkprocessen en samenwerking).

De BAW monitor bestaat uit twee delen; 

  1. een verantwoordingsdeel op landelijk niveau
  2. een regionaal deel om te leren van en met elkaar.

De landelijke BAW monitor  is het verantwoordingsdeel dat per regio wordt ingevuld. De parallel ontwikkelde en uitgebreidere regionale monitor is door de UvW en VNG beschikbaar gesteld voor sturingsinformatie en leervragen bij het BAW proces van de regio zelf en wordt per organisatie ingevuld.

 


Regionale BAW monitor 

2013-11-28 Regiorapport Afvalwaterketen Flevoland