Project-tag: Energie

Riothermie Urk

  Op verschillende plaatsen in Nederland wordt warmte uit afvalwater benut voor het verwarmen van gebouwen, meestal door het winnen van warmte uit het effluent van een RWZI. Deze toepassing is relatief makkelijk, omdat het effluent een continu debiet heeft en vrij schoon is. De meeste kansrijke matches tussen vraag en aanbod van warmte liggen …

Continue reading