Project-tag: Nieuwe Sanitatie

LUW – Van Voedsel naar Voedsel

Voor het sluiten van kringlopen is hergebruik van afvalwater uit toilet, badkamer en keuken cruciaal. Op dit moment gaan grote hoeveelheden organische stof en nutriënten via het effluent en slib verloren terwijl deze bruikbaar zijn voor voedselproductie. Organische stof bepaalt in belangrijke mate bodemkwaliteit voor voedselproductie en de uit de riolering herwonnen producten zouden hier aan kunnen bijdragen. Inzameling …

Continue reading

Sanitatie – Oosterwold

De ontwikkeling van Almere Oosterwold is gebaseerd op vernieuwende ontwikkelprincipes, en vraagt om een nieuwe manier van denken over water. Belangrijke ontwikkelprincipes zijn: • Organische en flexibele groei; • Maximale ruimte voor particulier initiatief; • Stadslandbouw.     Belangrijke gezamenlijke waarden en ambities voor het water(keten)beheer in Oosterwold.zijn: Gezonde systemen; met betrekking tot milieubelasting, waterkwaliteit, grondstoffenverbruik,volksgezondheid …

Continue reading