Project tag: Restlevensduur

STOWA – Intelligent Pigging

”Intelligent pigs” voor het inspecteren van persleidingen

In Nederland ligt in de ondergrond meer dan honderdduizend kilometer aan niet-stalen leidingen voor drink- en afvalwater. Maar de technieken om ze te inspecteren zijn niet optimaal. Daarom heeft Grontmij een project geïnitieerd voor de ontwikkeling van geavanceerde inline inspectie-instrumenten (intelligent pigs).

Er bestaan technieken om de toestand van persleidingen over de gehele lengte, vanuit de buis, non-destructief, te meten. De olie- en gasindustrie maakt al decennialang gebruik van intelligent pigs. Deze worden echter niet in ons vakgebied ingezet omdat de pigs niet goed door de afvalwaterpersleidingen kunnen en de meetapparatuur, specifiek geschikt voor stalen leidingen, niet geschikt is voor de buismaterialen in onze sector. De urgentie van een goede kwaliteitsbepaling wordt steeds groter, maar de ontwikkeling van de benodigde apparatuur laat op zich wachten. Daarom heeft Grontmij de belangrijkste partijen bijeen gebracht om dit probleem aan te pakken.

Bestaande technieken op een nieuwe manier gebruikt

Door voort te bouwen op bestaande technieken ligt er een betrouwbare basis voor de verdere ontwikkeling. Door nieuwe meetapparatuur en sensoren uit verschillende vakgebieden te combineren met innovatieve ‘carriers’ (dragers van de meetapparatuur), die obstakels zoals bochten en appendages kunnen passeren, kunnen intelligent pigs worden toegepast in persleidingen in de watersector. De komende jaren werken we aan het innoveren van de meetapparatuur, carriers en de analyse van de meetresultaten. Zo komen we tot een serie intelligent pigs die de verschillende soorten afvalwaterpersleidingen kunnen inspecteren. Van Ø200 tot 1.500 mm, van pvc tot asbestcement.

Innovatief samenwerken

Het kernwoord van dit project is samenwerking. Grontmij, Stowa en stichting RIONED zijn trekker van het project. Drinkwater – en afvalwaterleidingen zijn van hetzelfde materiaal. Dit is de reden dat drinkwaterbedrijven participant zijn, net als de meeste waterschappen, een aantal grote gemeenten, Deltares, KWR en meerdere ontwikkelaars van intelligent pigs.

Toepasbaar in zo’n 12.000 kilometer afvalwaterpersleiding

De Nederlandse gemeenten beheren in totaal meer dan 4.000 kilometer persleiding (dit zijn enkel transportleidingen, dus niet de drukriolering). Hiernaast beheren waterschappen nog eens zo’n 8.000 kilometer. Drinkwaterleidingbedrijven hebben daarnaast nog eens ruim honderdduizend kilometer persleidingen. De intelligent pigs zijn dus toepasbaar in een groot aantal persleidingen en een belangrijk deel van de Nederlandse waterketen.