Project-tag: Stedelijk Afvalwater

TUD – Urban Drainage Programma

De rioleringssector staat de komende jaren voor de volgende uitdagingen: Verbeteren doelmatigheid in de afvalwaterketen. Sinds het feitenonderzoek (2010) staat de sector voor een opgave om vanaf 2020 jaarlijks 380 miljoen Euro aan doelmatigheidswinst te bereiken. Klimaatverandering. De huidige ontwerpgrondslagen voorzien niet in het opvangen van de klimaatverandering, terwijl deze naar verwachting wel binnen de …

Continue reading

DTS

DTS is een onderzoeksmethode naar foutieve aansluitingen en is inmiddels een bewezen systeem. DTS is een methode waarmee met glasvezel kabels temperatuur schommelingen in het riool gemeten kunnen worden. Hiermee kan aangetoond worden waar vuil warm (afval)water geloosd wordt op een regenwaterstelsel. Het bestaande systeem werkt veelal met lange leidingen die door middel van lassen …

Continue reading

Veiligheid in het Riool

TUD/STW – Domestic Slurry Sludge Transport

De TU Delft onderzoekt het transport van huishoudelijke slurry voor nieuwe sanitatie concepten gebaseerd op bronscheiding. Bestaande sanitatie, gebaseerd op vrijvervalriolering, is betrouwbaar, robuust en comfortabel voor de gebruiker. Maar voor de inzameling en het transport is relatief veel water nodig: circa 100 liter per persoon per dag. Nieuwe sanitatie concepten kunnen de waterconsumptie reduceren. …

Continue reading

Afvalwaterketenplan Noordoostpolder