Projecten

Overzicht van BELEID


—————————————————————————————————————————————————-

Overzicht van PLANNEN


—————————————————————————————————————————————————-

Overzicht van PROEFTUINEN

DTS

DTS is een onderzoeksmethode naar foutieve aansluitingen en is inmiddels een bewezen systeem. DTS is een methode waarmee met glasvezel kabels temperatuur schommelingen in het riool gemeten kunnen worden. Hiermee kan aangetoond worden waar vuil warm (afval)water geloosd wordt op een regenwaterstelsel. Het bestaande systeem werkt veelal met lange leidingen die door middel van lassen…

Riothermie Urk

  Op verschillende plaatsen in Nederland wordt warmte uit afvalwater benut voor het verwarmen van gebouwen, meestal door het winnen van warmte uit het effluent van een RWZI. Deze toepassing is relatief makkelijk, omdat het effluent een continu debiet heeft en vrij schoon is. De meeste kansrijke matches tussen vraag en aanbod van warmte liggen…


—————————————————————————————————————————————————-

Overzicht van ONDERZOEK (Regionaal)

Het portfolioarchief is op dit moment leeg. Je kunt een nieuwe aanmaken op het dashboard.


—————————————————————————————————————————————————-

Overzicht van ONDERZOEK (Landelijk)

LUW – Van Voedsel naar Voedsel

Voor het sluiten van kringlopen is hergebruik van afvalwater uit toilet, badkamer en keuken cruciaal. Op dit moment gaan grote hoeveelheden organische stof en nutriënten via het effluent en slib verloren terwijl deze bruikbaar zijn voor voedselproductie. Organische stof bepaalt in belangrijke mate bodemkwaliteit voor voedselproductie en de uit de riolering herwonnen producten zouden hier aan kunnen bijdragen. Inzameling…

STOWA – Intelligent Pigging

”Intelligent pigs” voor het inspecteren van persleidingen In Nederland ligt in de ondergrond meer dan honderdduizend kilometer aan niet-stalen leidingen voor drink- en afvalwater. Maar de technieken om ze te inspecteren zijn niet optimaal. Daarom heeft Grontmij een project geïnitieerd voor de ontwikkeling van geavanceerde inline inspectie-instrumenten (intelligent pigs). Er bestaan technieken om de toestand…

TUD – Urban Drainage Programma

De rioleringssector staat de komende jaren voor de volgende uitdagingen: Verbeteren doelmatigheid in de afvalwaterketen. Sinds het feitenonderzoek (2010) staat de sector voor een opgave om vanaf 2020 jaarlijks 380 miljoen Euro aan doelmatigheidswinst te bereiken. Klimaatverandering. De huidige ontwerpgrondslagen voorzien niet in het opvangen van de klimaatverandering, terwijl deze naar verwachting wel binnen de…

TUD/STW – Domestic Slurry Sludge Transport

De TU Delft onderzoekt het transport van huishoudelijke slurry voor nieuwe sanitatie concepten gebaseerd op bronscheiding. Bestaande sanitatie, gebaseerd op vrijvervalriolering, is betrouwbaar, robuust en comfortabel voor de gebruiker. Maar voor de inzameling en het transport is relatief veel water nodig: circa 100 liter per persoon per dag. Nieuwe sanitatie concepten kunnen de waterconsumptie reduceren.…


—————————————————————————————————————————————————-

Overzicht van OPERATIONEEL


—————————————————————————————————————————————————-

Overzicht van REALISATIE

Sanitatie – Oosterwold

De ontwikkeling van Almere Oosterwold is gebaseerd op vernieuwende ontwikkelprincipes, en vraagt om een nieuwe manier van denken over water. Belangrijke ontwikkelprincipes zijn: • Organische en flexibele groei; • Maximale ruimte voor particulier initiatief; • Stadslandbouw.     Belangrijke gezamenlijke waarden en ambities voor het water(keten)beheer in Oosterwold.zijn: Gezonde systemen; met betrekking tot milieubelasting, waterkwaliteit, grondstoffenverbruik,volksgezondheid…


—————————————————————————————————————————————————-