Robuust

Een robuust afvalwatersysteem is vooral gericht op Volksgezondheid en Waterkwaliteit.

De inzameling, het transport en de zuivering van het vrijkomende afvalwater wordt probleemloos verwerkt. De bestaande voorzieningen worden in stand gehouden en het gebruik daarvan is zo veel mogelijk geoptimaliseerd. Bij een robuust afvalwatersysteem zijn ook het beheer en de gegevens op orde. De emissies zijn afgestemd op het ontvangende oppervlaktewater- en/of grondwatersysteem.

De volksgezondheid is en blijft een belangrijke doelstelling.

De waterkwaliteit is igoed en de emissies vanuit de afvalwaterketen hebben geen nadelig effect op de ecologische functies en gebruikswaarde van het oppervlaktewater en/of grondwatersysteem.

De hydraulische pieken in het afvalwateraanbod op de zuivering zijn afgevlakt doordat doeltreffende maatregelen zijn genomen om minder regenwater en minder rioolvreemd water naar de zuivering af te voeren.

Een robuust afvalwatersysteem voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende maatwerkafspraken met andere partijen.

Ook de voorlichting en handhaving ondersteunen het blijvend functioneren van alle onderdelen en het afvalwatersysteem als geheel.