Ambities

  • Levensduur van afvalwatersystemen vergroten door toepassing van innovatie.

  • Afvalwatersystemen beheren, meer en meer vanuit nadenken, vragen stellen en minder vanuit regelgeving.

  • Kosten effectief doelen bereiken (zo min mogelijk doen maar wel met een zo groot mogelijk effect).

  • Verbeteren leefmilieu (Volksgezondheid, Wateroverlast en Veiligheid)

  • Energie gebruik zoveel mogelijk beperken

  • kleinschalige (flexibele) en makkelijk bereikbare afvalwatersystemen realiseren

Richting/Koers

  • Gezamenlijk organiseren (incl. herdefinieeren van de verschillende rollen)

  • Risico gestuurd beheer invoeren

  • Vervangingsopgave in samenhang met (her)inrichting Openbare Ruimte