Water en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Ambities

 • Duurzaamheid en Circulaire economie zijn bepalend voor (her)inrichting ruimtelijke omgeving.

  Bestand stedelijk/landelijk gebied langzaam transformeren (per deelgebied, wijk).

  Haalbaarheidstudies (Businesscases) uitvoeren met verdere uitwerking van duurzame concepten / financiële prikkels / acceptatie door gebruikers.

  Bij nieuw stedelijk/landelijk gebied experimenteren met afvalwatersystemen (afweging lokaal/regionaal/landelijk)

Richting/Koers

 • Samenwerking zoeken met bewoners/bedrijven/organisaties

  Bewustwording vergroten van water/energie/grondstoffen/hergebruik/emissies

  Gebruik maken van kennis uit de markt

  Omvormen van verhard stedelijk gebied naar meer en meer groene opvangbuffers