Water & Klimaat

Ambities

  • Er is een hoge acceptatie van de gevolgen van klimaatverandering.

  • De kansen en besparingsmogelijkheden voor de totale waterketen zijn inzichtelijk, zowel qua locatie als type maatregel.

  • De waterketen (maar ook de landbouw) is klimaatbestendig.

  • Ons handelingsperspectief is oplossingsgericht in plaats van normgericht.

Richting/Koers

  • Maatwerk, uitwisselbaarheid, ketensluiting

  • Communicatie

  • Oplossingsgericht