Terug naar SAFlevoland

Organisatie

Overlegvormen

Samenwerking Afvalwater Flevoland (SAF) De samenwerking SAF wordt inhoud gegeven door een zogenoemde netwerkorganisatie. Daarin wordt gebruik gemaakt van de huidige organisaties en blijft de huidige verantwoordelijkheidsverdeling bestaan. De gemeenten en het waterschap gaan de netwerkorganisatie inrichten volgens een zogenoemd coördinatiemodel.  In dit model stelt. de stuurgroep de ambitie en de kaders vast. het management …

Communicatie