Terug naar SAFlevoland

Strategie

Strategie

Doelstellingen

Belang van samenwerking is vermindering kwetsbaarheid en verhoging efficiëntie De afgelopen jaren zijn er verschillende bestuurlijke waterafspraken tot stand gekomen tussen overheden om doeltreffend in het waterbeheer te kunnen optreden. Voor de Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland zit de grootste urgentie voor verdergaande samenwerking op de volgende aspecten: Kwetsbaarheid van de organisaties (op werkterreinen waar …

thumbnail of ROAF 2012

Samenwerking

Regionale Bestuursovereenkomsten (2008 en 2012) Op 20 augustus 2008 hebben de Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland het Regionaal Bestuursakkoord Waterketen ondertekend. Dit akkoord vormt het kader voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Vitens en de Provincie Flevoland hebben een side letter ondertekend, waarin zij aangeven de samenwerking te steunen. Bestuursovereenkomst van 2008 en 2012