Categorie archieven: Klimaat

2016-12-14 Workshop Innovatie Afvalwater

Kansen voor duurzaamheid en innovatie

 • kans voor profilering & ontwikkeling nieuw economisch cluster
 • natuurlijk moment (vervangingsopgave)
 • Welke uitdagingen liggen er?
 • Onderwerpen van dit moment cq trends:
 • Circulair-grondstoffen
 • Duurzaamheid (wat is dat?)
 • Kosten
 • RO ontwikkelingen
 • Schaalniveaus
 • Oud vs nieuw
 • Trits:
 • Minder afvalwater (drinkwater?)
 • Afvalwaterstroom scheiden
 • Verwaarden van afval

Hoe verloopt innovatie nu?

 • Wat vinden we daarvan?
 • Kan het beter, laten we kansen liggen?
 • Innoveren we eenzijdig, besteden we aandacht aan de goede ontwikkeldoelen (scoping)

2016-02-22 Atelier Omgevingsvisie Flevoland

Afvalwater en Omgevingsvisie

Werksessie over samenhang tussen afvalwater en de Omgevingsvisie