Nieuw GRP in relatie tot Omgevingswet

thumbnail of GRP_Lelystad_DEF 2016-2021
Geplaatst in Beheer | Een reactie plaatsen

2017-03-22 Sneak preview Waterplan Almere

Het Waterplan Almere 2017-2022 is afgerond, met dank aan uw inbreng en die van vele betrokkenen tijdens o.a. de Waterweek in het WTC en het Waterstadsdebat in de Vossenburcht. Op donderdag 23 maart a.s. leggen we het plan voor aan de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (’s middags) en de gemeenteraad van Almere (’s avonds).
Graag nodigen wij u uit voor de “sneak preview” van het Waterplan op woensdag 22 maart 2017, Wereldwaterdag, in de architectuurstudio van het KAF Theater (Esplanade 10, Almere). Het programma is als volgt:
17:30 – Welkom
Jaap Meindersma (directeur Stadsbeheer Gemeente Almere) en Bert Rietman (directeur Waterschap Zuiderzeeland) heten u welkom.

17:40 – “Stad van het zuiverste water”
Arjo Hof (gemeente Almere) en Jikke Balkema (Waterschap Zuiderzeeland) vertellen over het waterplan Almere 2017 – 2022: wat zijn de doelstellingen, resultaten en acties voor de “Stad van het zuiverste water”?

18:00 – Uitgelicht
Waar gaan we concreet mee aan de slag? Partners aan het woord.

18:20 – Wat vindt u belangrijk?
Gelegenheid om zelf inbreng te leveren voor concrete acties het komende jaar.

18:30 – Afsluiting
Blijft u nog even napraten? Wij zorgen voor soep met broodjes.

We zien u graag op 22 maart!
Aanmelden kan via deze link. Meer informatie over het Waterplan komt beschikbaar op www.almere.nl/water en www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/almere/.
Naast deze informele bespreking, kunt u ook aanwezig zijn bij de politieke behandeling door waterschap en gemeente op 23 maart a.s..

Geplaatst in Beheer | Een reactie plaatsen

2017-02-02 Rioned dag

Geplaatst in Beheer | Een reactie plaatsen

2016-12-14 Workshop Innovatie Afvalwater

Kansen voor duurzaamheid en innovatie

 • kans voor profilering & ontwikkeling nieuw economisch cluster
 • natuurlijk moment (vervangingsopgave)
 • Welke uitdagingen liggen er?
 • Onderwerpen van dit moment cq trends:
 • Circulair-grondstoffen
 • Duurzaamheid (wat is dat?)
 • Kosten
 • RO ontwikkelingen
 • Schaalniveaus
 • Oud vs nieuw
 • Trits:
 • Minder afvalwater (drinkwater?)
 • Afvalwaterstroom scheiden
 • Verwaarden van afval

Hoe verloopt innovatie nu?

 • Wat vinden we daarvan?
 • Kan het beter, laten we kansen liggen?
 • Innoveren we eenzijdig, besteden we aandacht aan de goede ontwikkeldoelen (scoping)
Geplaatst in Afvalwater Buitengebied, Beheer, Energie, Hemelwater, Klimaat, Stedelijk Afvalwater | Getagged , | Een reactie plaatsen

2016-03-10 Workshop Scenario’s Afvalwater Buitengebied

Geplaatst in Afvalwater Buitengebied, Beheer | Getagged , | Een reactie plaatsen

2016-02-22 Atelier Omgevingsvisie Flevoland

Afvalwater en Omgevingsvisie

Werksessie over samenhang tussen afvalwater en de Omgevingsvisie

 

Geplaatst in Afvalwater Buitengebied, Beheer, Energie, Hemelwater, Klimaat, Stedelijk Afvalwater | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 2016-02-22 Atelier Omgevingsvisie Flevoland

2016-02-11 Workshop Drijfveren Afvalwater Buitengebied

Geplaatst in Afvalwater Buitengebied, Beheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 2016-02-11 Workshop Drijfveren Afvalwater Buitengebied

2016-01-28 Medewerkersbijeenkomst

 

Locatie           :  Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9, 8255 PJ Swifterbant.

Tijd                  :   12.00- 13.30 uur

 

Agenda

11.45 uur      Inloop

12.00 uur      Inleiding Berto Smit

12.05 uur      Presentatie stand van zaken door projecttrekkers

13.00 uur      Presentatie thema “Gemaal van de toekomst”

13.30 uur      Sluiting

Geplaatst in Beheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 2016-01-28 Medewerkersbijeenkomst

2014-10-29 Inspiratiedag

Geplaatst in Afvalwater Buitengebied, Beheer, MDG, Stedelijk Afvalwater | Getagged , | Een reactie plaatsen

2012-12-06 Workshop Kansenkaart Riothermie

Geplaatst in Beheer, Energie, MDG | Getagged | Een reactie plaatsen