Category: Beheer

2017-03-22 Sneak preview Waterplan Almere

Het Waterplan Almere 2017-2022 is afgerond, met dank aan uw inbreng en die van vele betrokkenen tijdens o.a. de Waterweek in het WTC en het Waterstadsdebat in de Vossenburcht. Op donderdag 23 maart a.s. leggen we het plan voor aan de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (’s middags) en de gemeenteraad van Almere (’s avonds). …

Continue reading

2017-02-02 Rioned dag

2016-12-14 Workshop Innovatie Afvalwater

Kansen voor duurzaamheid en innovatie kans voor profilering & ontwikkeling nieuw economisch cluster natuurlijk moment (vervangingsopgave) Welke uitdagingen liggen er? Onderwerpen van dit moment cq trends: Circulair-grondstoffen Duurzaamheid (wat is dat?) Kosten RO ontwikkelingen Schaalniveaus Oud vs nieuw Trits: Minder afvalwater (drinkwater?) Afvalwaterstroom scheiden Verwaarden van afval Hoe verloopt innovatie nu? Wat vinden we daarvan? Kan …

Continue reading

2016-03-10 Workshop Scenario’s Afvalwater Buitengebied

2016-02-22 Atelier Omgevingsvisie Flevoland

Afvalwater en Omgevingsvisie Werksessie over samenhang tussen afvalwater en de Omgevingsvisie  

2016-02-11 Workshop Drijfveren Afvalwater Buitengebied

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

2016-01-28 Medewerkersbijeenkomst

  Locatie           :  Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9, 8255 PJ Swifterbant. Tijd                  :   12.00- 13.30 uur   Agenda 11.45 uur      Inloop 12.00 uur      Inleiding Berto Smit 12.05 uur      Presentatie stand van zaken door projecttrekkers 13.00 uur      Presentatie thema “Gemaal van de toekomst” 13.30 uur      Sluiting

2014-10-29 Inspiratiedag

2012-12-06 Workshop Kansenkaart Riothermie

2011-12-15 Juridische Kaders

Workshop juridische kaders samenwerking ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]