SAF – Doelmatig

thumbnail of Maatregelenprogramma 2014-2020 SAF

Samenwerken is de norm

De Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland hebben de intentie om de samenwerking in de afvalwaterketen, die zijn oorsprong vond in 2005,een verdiepingsslag te geven. Er zijn in het verleden al successen met elkaar gehaald en gevierd. In 2012 is met het Regionale Bestuursovereenkomst 2012 (ROAF 2012) een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de samenwerking in de regio . Hierin is onder meer afgesproken om de concrete regionale doelen voor 2020 uit te werken in een maatregelenprogramma. Met het vaststellen van het eerste Maatregelenprogramma 2013-2014 en het inrichten van een netwerkorganisatie volgens het zogenoemde coördinatiemodel in 2013 is daar concreet uitvoering aan gegeven.
Vervolgens is een tweede maatregelenprogramma gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking, waarbij voor de eerste twee jaar de maatregelen concreet benoemd zijn en voor de jaren daarna een doorkijk naar 2020 is geschetst. In het tweede maatregelenprogramma is de doelstelling ten aanzien van doelmatigheid verder geconcretiseerd.

Gemeenten en waterschap zijn er van overtuigd dat verdere samenwerking nodig en nuttig is. In onze visie is samenwerken de norm. We zijn er van doordrongen dat dit juist in Flevoland, met een eenvoudige bestuurlijke indeling met slechts zes gemeenten, goed mogelijk moet zijn. “Als het ergens kan is het in Flevoland”. Deze regio loopt voorop qua techniek (bijvoorbeeld veel verbeterd gescheiden stelsels en moderne zuiveringsinstallaties) en dat willen we ook in de toekomst zo houden.


Maatregelprogramma 2014-2020

Maatregelenprogramma 2014-2020 SAF
DOWNLOAD BESTAND

 

 

 

 

 


Maatregelprogramma 2013-2014

Maatregelenprogramma 2013-2014 SAF
DOWNLOAD BESTAND