Project-tag: Beheer

Lizard

Regionale aanpak Rioolgemalen en Persleidingen

TUD – Urban Drainage Programma

De rioleringssector staat de komende jaren voor de volgende uitdagingen: Verbeteren doelmatigheid in de afvalwaterketen. Sinds het feitenonderzoek (2010) staat de sector voor een opgave om vanaf 2020 jaarlijks 380 miljoen Euro aan doelmatigheidswinst te bereiken. Klimaatverandering. De huidige ontwerpgrondslagen voorzien niet in het opvangen van de klimaatverandering, terwijl deze naar verwachting wel binnen de …

Continue reading

Veiligheid in het Riool

Gemaal van de Toekomst