SAF Afvalwater Beleid

Robuust

Een robuust afvalwatersysteem is vooral gericht op Volksgezondheid en Waterkwaliteit. De inzameling, het transport en de zuivering van het vrijkomende afvalwater wordt probleemloos verwerkt. De bestaande voorzieningen worden in stand gehouden en het gebruik daarvan is zo veel mogelijk geoptimaliseerd. Bij een robuust afvalwatersysteem zijn ook het beheer en de gegevens op orde. De emissies …

Doelmatig

Doelmatig is vooral gericht op de 3 K’s (Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid) We doen de goede dingen en we doen ze goed tegen maatschappelijk aanvaarbare kosten en aanvaardbare risico’s. Er is ingezet op het optimaliseren van werkprocessen en technische processen. Gebaseerd op het Nationaal Bestuursakkoord Water is door de Samenwerking in de Afvalwaterketen Flevoland (SAF) …

Duurzaamheid

Afvalwater wordt niet meer gezien als afval, maar als bron voor nuttige grondstoffen en energie. Duurzaamheid richt zich op het verminderen van gebruik van energie en grondstoffen en het verdergaand terugwinnen van grondstoffen en energie (waarde van afvalwater). Door de schaalgrootte zal dit met name tot uiting komen op de zuiveringen. Aanvullend kan worden geanticipeerd op …

Thema’s