Duurzaamheid

Afvalwater wordt niet meer gezien als afval, maar als bron voor nuttige grondstoffen en energie.

Duurzaamheid richt zich op het verminderen van gebruik van energie en grondstoffen en het verdergaand terugwinnen van grondstoffen en energie (waarde van afvalwater). Door de schaalgrootte zal dit met name tot uiting komen op de zuiveringen.

Aanvullend kan worden geanticipeerd op de effecten van klimaatontwikkeling op de waterketen.

Om voor de langere termijn invulling te kunnen geven aan de verduurzaming van het afvalwatersysteem wordt de doelmatigheidswinst ook gebruikt voor juist het realiseren van deze verduurzaming.

Juist op het gebied van duurzaamheid zoekt het SAF naar samenwerking met andere partijen (kennisinstellingen, marktpartijen en andere Overheden). 

Door samen te werken, delen wij risico’s en de baten met andere partijen.