Terug naar SAF Afvalwater Beleid

Thema’s

Beheer

Ambities Levensduur van afvalwatersystemen vergroten door toepassing van innovatie. Afvalwatersystemen beheren, meer en meer vanuit nadenken, vragen stellen en minder vanuit regelgeving. Kosten effectief doelen bereiken (zo min mogelijk doen maar wel met een zo groot mogelijk effect). Verbeteren leefmilieu (Volksgezondheid, Wateroverlast en Veiligheid) Energie gebruik zoveel mogelijk beperken kleinschalige (flexibele) en makkelijk bereikbare afvalwatersystemen …

Water en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Ambities Duurzaamheid en Circulaire economie zijn bepalend voor (her)inrichting ruimtelijke omgeving. Bestand stedelijk/landelijk gebied langzaam transformeren (per deelgebied, wijk). Haalbaarheidstudies (Businesscases) uitvoeren met verdere uitwerking van duurzame concepten / financiële prikkels / acceptatie door gebruikers. Bij nieuw stedelijk/landelijk gebied experimenteren met afvalwatersystemen (afweging lokaal/regionaal/landelijk) Richting/Koers Samenwerking zoeken met bewoners/bedrijven/organisaties Bewustwording vergroten van water/energie/grondstoffen/hergebruik/emissies Gebruik maken …

Water & Klimaat

Ambities Er is een hoge acceptatie van de gevolgen van klimaatverandering. De kansen en besparingsmogelijkheden voor de totale waterketen zijn inzichtelijk, zowel qua locatie als type maatregel. De waterketen (maar ook de landbouw) is klimaatbestendig. Ons handelingsperspectief is oplossingsgericht in plaats van normgericht. Richting/Koers Maatwerk, uitwisselbaarheid, ketensluiting Communicatie Oplossingsgericht

Energie en Grondstoffen

Ambities Richting/Koers