Project tag: Hemelwater

DTS

DTS is een onderzoeksmethode naar foutieve aansluitingen en is inmiddels een bewezen systeem. DTS is een methode waarmee met glasvezel kabels temperatuur schommelingen in het riool gemeten kunnen worden. Hiermee kan aangetoond worden waar vuil warm (afval)water geloosd wordt op een regenwaterstelsel.

Het bestaande systeem werkt veelal met lange leidingen die door middel van lassen met elkaar verbonden zijn. Hierdoor is aanleg en inrichting een tijdrovende en dure aangelegenheid. In de pilot DTS is een onderzoek gestart met kortere koppelbare leidingen.

Doelstelling van deze pilot is om de techniek makkelijker toepasbaar te maken tegen lagere kosten.

Advances in practical applicability of DTS in sewer systems
DOWNLOAD BESTAND
SAF_foutaansluitingen
DOWNLOAD BESTAND